Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Produkty
Promocje
Porady
Cięcie plazmowe
Kontakt

Przewód kominowy do wkładu kominkowego z płaszczem wodnym

Instalacja wkładu kominkowego z płaszczem wodnym powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. Nr.75 z 2002r. rozdział 6 § 145) i zaleceniami producenta . Po montażu paleniska należy dokonać odbioru kominiarskiego wraz z protokołem odbioru kominiarskiego. Przewód kominowy powinien być czyszczony (sprawdzony) cztery razy w ciągu roku (Prawo budowlane tj. Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zaleca się dwa razy na rok przeprowadzenie przeglądu technicznego paleniska przez mistrza kominiarskiego. Komin do którego będzie podłączone palenisko powinien odpowiadać wymaganiom Prawa budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami) . Ciąg max. 15 0+2 Pa, min. ciąg 6±1, optymalny 12Pa±2Pa. Wartość ciągu powinien sprawdzić kominiarz po montażu paleniska. Minimalny ciąg kominowy nie powinien spadać poniżej 6±1 Pa ze względu na możliwość zatrucia tlenkiem węgla, natomiast ciąg powyżej 20 Pa powoduje znaczne zużycie paliwa (drewna) i może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego. Zaleca się aby w pomieszczeniu, gdzie będzie znajdować się urządzenie grzewcze był zainstalowany czujnik tlenku węgla w celu zapobieżenia zatrucia tlenkiem węgla.
Wkład kominkowy z zespołem wodnym należy podłączyć wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego – dymowego.
W celu uzyskania powyższych parametrów oraz bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji wkładu kominkowego była bezpieczna i ekonomiczna istotna rzeczą jest właściwie dobrany pod względem pola przekroju poprzecznego przewodu kominowego i jego wysokości. Pole przekroju lub wysokość oblicza się wg poniższego wzoru:


gdzie:
F- pole przekroju poprzecznego przewodu kominowego -dymowego [ m2 ]
Q- znamionowa moc cieplna wkładu kominkowego z płaszczem wodnym [ kW ]
h - wysokość komina [ m ]


Przegląd i czyszczenie przewodu kominowego należy przeprowadzać zgodnie z przepisami ze szczególnym uwzględnieniem otworów przekroju poprzecznego(możliwość zatkania przez gniazdo ptaków, zasypanie liśćmi itp.)

Przyłącze do komina
Czopuch wkładu kominkowego z płaszczem wodnym powinien być podłączony do przewodu kominowego poprzez układ przyłączy, najczęściej wykonany z rur stalowych o grubości min. 2 mm dla stali węglowych (czarnych), a 1 do 1,2 mm dla rur wykonanych ze stali stopowych z odpowiednimi atestami. Złącza w postaci redukcji lub innych elementów pośrednich należy montować do wewnątrz wkładu. Zapobiega to ściekaniu na powierzchnię wkładu tworzących się wewnątrz przewodu kominowego kondensatów powodujących korozję zewnętrznych powierzchni stalowego płaszcza wodnego i żeliwnego frontu wkładu kominkowego i wydzielaniu się szkodliwych produktów spalania kondensatu do obiegu powietrza do ogrzewania. Należy unikać zbyt długich odcinków poziomych oraz jakichkolwiek zwężeń na rurze przyłącze­niowej. W razie potrzeby długą rurę można ustawić z niewielkim spadkiem około 5 cm/m (5%). Rura przyłączeniowa powinna posiadać odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne i spełniać wymagania Polskiej Normy PN-86/M-40142.

PRODUKTY | PROMOCJE | PORADY | CIĘCIE PLAZMOWE | KONTAKT