Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Produkty
Promocje
Porady
Cięcie plazmowe
Kontakt

Eksploatacja wkładu kominkowego z płaszczem wodnym

Transport i rozpakowanie wkładu kominkowego z płaszczem wodnym .
Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym „TARNAVA” są odpowiednio przygotowane do transportu i zabezpieczone tak aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia podczas przewozu i rozładunku. Wkłady kominkowe należy transportować w pozycji pionowej. Przed rozpakowaniem wyjąć elementy opako­wania, w miejscu montażu wkładu kominkowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń w transporcie ze sklepu lub magazynu do klienta, w czasie rozładunku i instalacji wkładu.

Opał
Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym „ TARNAVA” są przystosowane do spalania drewna z drzew liściastych. Zalecanym paliwem są polany drzew liściastych o zwartej strukturze (twarde) takich jak: grab, dąb, jesion, klon, brzoza, wiąz, buk, lipa. Wartości opałowe polan dużym stopniu zależą od gatunku (stopnia twardości) oraz wilgotności , jak przedstawiono w poniższej tabeli:

GATUNEK
DRZEWA
GĘSTOŚĆ DREWNA
ŚWIEŻO ŚCIĘTEGO kg/m3
GĘSTOŚĆ DREWNA
CAŁKOWITE SUCHE kg/m3
GRAB 1080 830
DĄB 1080 710
BUK 990 730
WIĄZ 950 680
JESION 920 750
KLON 870 660
BRZOZA 850 650
LIPA 730 530

 Jak wynika z powyższej tabeli, wilgotność drewna ma bardzo duży wpływ na jego kaloryczność co z kolei wiąże się z ilością zużycia paliwa w sezonie grzewczym. Np. dąb świeżo ścięty posiada gęstość 1080 kg/m3 a jego gęstość w stanie suchym wynosi 710 kg/m3. Różnica wynosi około 270 kg/m3, czyli tyle wody musi być odparowane, tzn. podgrzane w komorze spalania do temperatury powyżej 100 oC i zamienić w parę wodną. Para w dużych ilościach miesza się ze spalinami i powoduje szybkie zanieczyszczenie komory spalania, płomieniówkach płaszcza wodnego oraz przewodach kominowych dymnych. Ma również wpływ na żywotność całego wkładu kominkowego, ponieważ dodatkowa duża ilość pary powoduje występowanie zjawiska kondensacji pary na ścianach komory spalania. Ponadto, stosując polany drewna świeżo ściętego zwiększamy zużycie paliwa nawet o 30% spowodowane stratami energii na odparowanie wody z drewna co przy rosnących cenach paliw jest istotne. Jak widać z powyższych danych, bardzo istotną rzeczą jest odpowiednie przygotowanie drewna do sezonu grzewczego a gdy decydujemy się na zakup gotowych pociętych polan warto dowiedzieć się kiedy ono zostało ścięte.

Zaleca się stosowanie polan z drzew w kolejności podanej w powyższej tabeli o optymalnej wilgotności 10-18% a max. 20%. Polany drzew po wyrębie powinno być sezonowane przez okres 2 lat, przechowywane w przewiewnym, suchym ,zadaszonym miejscu.
Polany drzew winne być pocięte na długość 30-40cm.

Zabrania się stosowanie jako paliwa polan z drzew iglastych jak: sosna, świerk, jodła, modrzew itp. które mogą powodować bardzo intensywne zabrudzenia (kopcenie) całej komory spalania wkładu oraz przewodów kominowych dymnych a nawet gwałtowny , nadmierny wzrost mocy urządzenia.

Zabrania się spalania w wkładach kominkowych wszelkich odpadów a szczególnie chemicznych (folie, opakowania z tworzyw sztucznych itp.), które wytwarzają bardzo toksyczne gazy, trujące dla organizmu oraz nadmiernie zanieczyszczają powierzchnie grzewcze wkładu i środowisko.
Producent firma „TARNAVA” przez cały okres użytkowania zapewnia dostęp do części zamiennych i w tym celu należy kontaktować się z Działem Handlowym firmy.

Rozpalanie

Przed pierwszym rozpaleniem usunąć z wkładu kominkowego z płaszczem wodnym wszystkie naklejki, folię zabezpieczającą oraz sprawdzić komorę paleniskową i szufladę popielnika(13) rys.1, czy nie pozostały części montażowe. Sprawdzić lub ustawić położenie ekranu zabezpieczającego(14) i rusztu (18) na właściwym miejscu.
Sprawdzić poziom wody grzewczej w układzie hydraulicznym jeżeli jest za mało, dopełnić ręcznie aż pojawi się woda w rurze odpływowej (przelewowej) otwartego naczynia wzbiorczego lub gdy naczynie wzbiorcze jest wyposażone w automatyczne-pływakowe napełnianie wody odkręcić zawór odcinający na rurze wodociągowej.
Otworzyć drzwiczki (8) wkładu kominkowego i na ruszt żeliwny (18) położyć papier lub specjalna rozpałkę, nałożyć drobne, suche kawałki drewna. Ustawić pokrętła przepustnic (9,9.1) w pozycji pionowej (pełne otwarcie przepustnic powietrza (19)). Gdy nastąpi rozpalenie oraz powstanie grubsza warstwa żaru , można ostrożnie i powoli dokładać drewniane polany. Przy pierwszym paleniu wykorzystuje się niewielką ilość drewna .

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym powinien nagrzewać się powoli i stopniowo co, zapewni powolne rozszerzanie się materiałów i jego stabilizację. Zbyt wysokie naprężenia cieplne mogą doprowadzić do szybszego zużycia a nawet uszkodzenia wkładu kominkowego z płaszczem wodnym, przewodów dymnych lub obudowy.

Zabrania się polewania lub nasączania drewna płynami łatwopalnymi tj. benzyna, rozpuszczalniki itp. w celu przyspieszenia rozpałki, ponieważ opary tych materiałów mogą być niebezpieczną mieszanką wybuchową.

W trakcie kilku pierwszych paleń zachodzi zjawisko wypalania się farby (związane z ostatecznym schnięciem i utwardzaniem się lakieru). Farba staje się wtedy plastyczna, dlatego należy unikać w tym czasie zbędnego kontaktu z pomalowanymi powierzchniami. Podczas wypalania z wkładu może wydobywać się nieprzyjemny zapach oraz opary. Jest to zjawisko normalne, które ustąpi po kilku paleniach.

Przy pierwszych rozpaleniach na szybie mogą pojawić się zacieki, które z czasem ustąpią. Może nastąpić również zjawisko wykrapiania sie pary wodnej ze spalin wewnątrz komory spalania i ściekania jej po ściankach. Jest to normalne zjawisko ustępuje samoczynnie po przekroczeniu temperatury ścianek paleniska powyżej tzw.„ punktu rosy”. Minimalny ciąg kominowy przy którym może pracować wkład kominkowy wynosi 5 [Pa]. Podczas palenia przy minimalnym ciągu należy upewnić się, czy drzwiczki paleniska są szczelnie zamknięte i czy nie nastąpiło rozszczelnienie wkładu kominkowego, przez które może wydobywać się tlenek węgla stwarzając ryzyko zatrucia. Podczas dokładania paliwa przy minimalnym ciągu z paleniska mogą wydobywać się niewielkie ilości tlenku węgla. Należy wtedy zadbać o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. Nie zaleca się użytkowania paleniska przy minimalnym ciągu kominowym.

Konserwacja wkładu.
W celu utrzymania sprawności , racjonalnego spalania i bezpieczeństwa należy wkład kominkowy z płaszczem wodnym okresowo czyścić komorę spalania , deflektor wodny, płomieniówki z sadzy i innych nalotów. Czyścić wyciorem z szczotką twardego tworzywa lub z drutu miedzianego aby uniknąć rysowania powierzchni gładkich. Korpus wkładu należy czyścić ciepłą wodą z mydłem oraz miękką ścierką. Wkład po wyczyszczeniu powinien być wytarty do sucha. W celu ułatwienia czyszczenia zaleca się wyjąć ekran żeliwny zabezpieczający. Każdorazowo przed rozpaleniem opróżniać szufladę popielnika z odpadów paleniskowych. Zmiana koloru farby pod wpływem wysokiej temperatury jest zjawiskiem normalnym. Odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do dostarczenia urządzenia i nie można się na nią powoływać w przypadku niewłaściwego montażu i nie respektowaniu niniejszych zaleceń oraz obowiązujących norm i przepisów, a także braku odbioru kominiarskiego.
W przypadku usterki lub zużycia się części ruchomych wkładu należy stosować wyłącznie części zamienne producenta.


Powrót do spisu porad


PRODUKTY | PROMOCJE | PORADY | CIĘCIE PLAZMOWE | KONTAKT