0 and is_numeric) $sklepTekstBleduNieZalogowany=str_replace('##GRUPA##',$gGrp,$sklepTekstBleduNieZalogowany); $sklepBlad=''; //koszyk add if ($gOdp=='koszykADD') { sklepKoszykADD(); sklepKoszykShow($sklepBlad,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } //koszyk edit if ($gOdp=='koszykEDIT') { sklepKoszykEDIT(); //sprawdzanie czy zalogowany sklepKoszykShow($sklepBlad,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } //koszyk przesylka if ($gOdp=='koszykPrzesylka') { sklepKoszykPrzesylka(); sklepKoszykShow($sklepBlad,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } //koszyk kraje if ($gOdp=='koszykKraje') { sklepKoszykKraje(); sklepKoszykShow($sklepBlad,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } //koszyk platnosc if ($gOdp=='koszykPlatnosc') { sklepKoszykPlatnosc(); sklepKoszykShow($sklepBlad,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } //koszyk Uwagi if ($gOdp=='koszykUwagi') { sklepKoszykUwagi(); sklepKoszykShow($sklepBlad,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } //koszyk Show if ($gOdp=='koszykShow') { //sprawdzanie czy zalogowany sklepKoszykShow($sklepBlad,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } if ($gOdp=='koszykWyslijZamowienie') { $sklepBlad=sklepKoszykZapiszZamowienie($sklepInfoPowrot); if ($sklepBlad!=false) { sklepKoszykShow($sklepBlad,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } else { //nie wykonuj jezeli ktos odswiezy (po odswiezeniu zmienna ta nie jest ustawiona) if (isSet($sklepInfoPowrot['typPlatnosci'])) { //jezeli sklep mars i gosc zalogowany to zawsze pokazuj info z informacja nie wymagajaca potwierdzenia zamowienia if (($configSklepMars) && ($_SESSION['zalogowano'])) { //jezeli nie wymagane potwierdzenie sklepPotwierdzenieZamowieniaBezPotwie($szablonPomoc); } else if (($sklepCzyPotwierdzenieZamowienia) && ($sklepInfoPowrot['typPlatnosci']==0)) { //jezeli wymagane potwierdzenie i typ platnosci zwykly sklepPotwierdzenieZamowienia($szablonPomoc); } else if ($sklepInfoPowrot['typPlatnosci']==1) { //jezeli pay pal sklepPayPal($szablonPomoc,$sklepInfoPowrot); } else { //jezeli nie wymagane potwierdzenie sklepPotwierdzenieZamowieniaBezPotwie($szablonPomoc); } $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } else { //info ze zostalo nacisniete odswiez lub wstecz $szablonBlad=load_template("templates{$_SESSION['langDir']}/index-blad4.tmpl"); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonBlad,$szablonTresc); } } } if ($gOdp=='koszykPotwierdzenieZamowieniaOki') { sklepPotwierdzenieZamowieniaOki($szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } if ($gOdp=='koszykPotwierdzenieZamowieniaPayPalOki') { sklepPotwierdzenieZamowieniaPayPalOki($szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } if ($gOdp=='koszykPotwierdzenieZamowieniaPayPalCancel') { sklepPotwierdzenieZamowieniaCancel($szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } } //konkurs formularz if (($gOdp=='konku') && ($konkurs_mod)) { include_once('elements/konkurs.ngn.php'); if ($_POST['zapisz']=='oki') { //jezeli rozne niz false to bledu i wyswietl jeszcze raz konkurs $konkuBlad=zapiszKonkurs(); if ($konkuBlad==1) { if (is_numeric($_GET['idKon'])) { global $konkurs_blad; konkursForm($_GET['idKon'],$konkurs_blad,$gSuperHaslo,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } } else if ($konkuBlad==2) { konkursBladRazy($szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } else if ($konkuBlad==3) { if (is_numeric($_GET['idKon'])) { global $konkurs_blad_groupUsers; konkursForm($_GET['idKon'],$konkurs_blad_groupUsers,$gSuperHaslo,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } } else { konkursPotwierdzenie($szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } } else { if (is_numeric($_GET['idKon'])) { konkursForm($_GET['idKon'],'',$gSuperHaslo,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } } } //sondy if ($sondy_mod) { if ($gOdp=='sondaGlosuj') { sondaGlosuj(); } if ($gOdp=='sondaGlosujInformacja') { sondaGlosujInformacja(); } if (($gOdp=='sondaGlosuj') || ($gOdp=='sondaGlosujInformacja') || ($gOdp=='sonda')) { sondaWyniki($_GET['sondaID'],$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace("##CENTRALNY-PANEL##",$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } } //jezeli mars to wyswietla stan karty lojalnosciowej if ((empty($gInfo)) && (empty($gGrp)) && (empty($gOdp)) && ($configSklepMars)&& ($_SESSION['zalogowano'])) { SklepMarsPokazKarte($szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } //jezeli nie jest w drybie innym niz wyswietlania informacji if ($gOdp=='') { //jezeli jest w trybie sklepu i nie podano zadnego produktu to wyswietl liste produktow if (($globalAtrybutyGrupy['typ']=='1') and (empty($gInfo))) { //wyswietli informacje zerowa jezeli jest showInfo($baza,$date_emi,$gGrp,$gInfo,$gSuperHaslo,0,$szablonPomocZero); sklepListaTowarow($date_emi,$gGrp,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomocZero.$szablonPomoc,$szablonTresc); } else if ((($globalAtrybutyGrupy['typ']>=100) and ($globalAtrybutyGrupy['typ']<=199)) and (empty($gInfo))) { if (!$configRPM) { sklepListaPozycjiBazy($date_emi,$gGrp,$szablonPomoc); } else { listaBankGlosow($date_emi,$gGrp,$szablonPomoc); } $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } else if ($globalAtrybutyGrupy['typ']=='6') { //sklepMars if (is_numeric($_GET['grpM'])) $gGrpM=$_GET['grpM']; if (is_numeric($_GET['infoM'])) $gInfoM=$_GET['infoM']; if (($gGrpM) && ($gInfoM)) { SklepMarsWyswietlTowar($idGrupy_local,$gGrpM,$gInfoM,$szablonPomoc); } else { if (SklepMarsListaGrp($gGrp,$gGrpM,$szablonPomoc)==0) { SklepMarsListaTowarow($gGrp,$gGrpM,'',$szablonPomoc); } } $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } else { //jezeli podany jest numer gInfo to zostanie wyswietlona informacja jezeli nie to wyswietlone zostana informacje z lp =0 if (showInfo($baza,$date_emi,$gGrp,$gInfo,$gSuperHaslo,0,$szablonPomoc)!=0) { $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } else { //jezeli wczesniej nic nie wyswietlono to wyswietl najnowsze informacje if (showInfo($baza,$date_emi,$gGrp,0,$gSuperHaslo,$globalAtrybutyGrupy['iloscSuperNewsGrupie'],$szablonPomoc)!=0) { $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } else { //jezeli wczesniej nic nie wyswietlono to wyswietli duze nazwy grup include_once ('elements/listaGrpBig.ngn.php'); $czyWyswietlonoDuzeGrupy= listaGrp($baza,$date_emi,$gGrp,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } } } } else if ($gOdp=='szuk') { include_once('elements/szukajWyniki.ngn.php'); wyszukuj($baza,$date_emi,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } else if ($gOdp=='mapaSerwisu') { mapaSerwisu($szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); $GlobalNoRightColumn=true; } else if ($gOdp=='zaLoguj') { if ($bladLogowania==-1) { $szablonBlad=load_template("templates{$_SESSION['langDir']}/index-blad3.tmpl"); formLogin('',$szablonPomoc); $szablonBlad=str_replace('##FORM-LOGIN##',$szablonPomoc,$szablonBlad); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonBlad,$szablonTresc); } else { $pAdrPoLogowaniu=$_GET['AdrPoLogowaniu']; $pAdrPoLogowaniu=str_replace('AND','&',$pAdrPoLogowaniu); formLogin($pAdrPoLogowaniu,$szablonPomoc); $szablonTresc=str_replace('##CENTRALNY-PANEL##',$szablonPomoc,$szablonTresc); } } if ($plugin) require('elements/plugin.ngn.php'); //////////////////////////////////////////////// //jezeli iformacja ustawila $GlobalDuzeOkno lub $GlobalNoRightColumn //to nie wyswietlaj prawej kolumny if ((($GlobalDuzeOkno==false) && ($GlobalNoRightColumn==false)) || ($ZawszePraweMenu)) { $szablonMenuDodatkowe=load_template("templates{$_SESSION['langDir']}/index-trescMenuDodatkowe.tmpl"); //jezeli kategoria sklep to wyswietl twoj koszyk if (($globalAtrybutyGrupy['typ']==1) || ($globalAtrybutyGrupy['typ']==6)) { sklepTwojKoszyk($szablonPomoc); $szablonMenuDodatkowe=str_replace('##TWOJ_KOSZYK##',$szablonPomoc,$szablonMenuDodatkowe); } //wyswietlanie w podmeni kategori grupy nadrzednej if (($gGrp!=0) and ($gOdp=='') and ($globalAtrybutyGrupy['meniNadrzedne']>1) and (sizeof($SciezkiGrupList)+1>$globalAtrybutyGrupy['meniNadrzedne'])) { if (empty($SciezkiGrupList[sizeof($SciezkiGrupList)-$globalAtrybutyGrupy['meniNadrzedne']][3])) { if ($SciezkiGrupList[sizeof($SciezkiGrupList)-$globalAtrybutyGrupy['meniNadrzedne']][4]==0) { $menuLabel=$tekstListaInformacji['kategorie']; } else if ($SciezkiGrupList[sizeof($SciezkiGrupList)-$globalAtrybutyGrupy['meniNadrzedne']][4]==1) { $menuLabel=$tekstListaInformacji['sklepKategorie']; } } else { $menuLabel=$SciezkiGrupList[sizeof($SciezkiGrupList)-$globalAtrybutyGrupy['meniNadrzedne']][3]; } listaInfo($baza,$date_emi,$SciezkiGrupList[sizeof($SciezkiGrupList)-$globalAtrybutyGrupy['meniNadrzedne']][0],$menuLabel,0,false,0,$nr_o,'',$SciezkiGrupList[sizeof($SciezkiGrupList)-$globalAtrybutyGrupy['meniNadrzedne']][5],1000,$szablonPomoc); $szablonMenuDodatkowe=str_replace('##MENI-NADRZEDNE##',$szablonPomoc,$szablonMenuDodatkowe); } //nie wyswietlaj na glownej stronie $ileRazemPozycji=0; //wyswietla to meni gdy nie jestesmy w grupie glownej gdy nie wyswietlono duzych grup i gdy nie jestesmy w jakims module i gdy nie wyswietlono tego podmeni w meni glownym if (($gGrp!=0) and ($czyWyswietlonoDuzeGrupy==0) and ($gOdp=='') and ($SciezkiGrupList[sizeof($SciezkiGrupList)-1][2]!='t') ) { if (empty($globalAtrybutyGrupy['nazwaMenuGrup'])) { if ($globalAtrybutyGrupy['typ']==0) { $menuLabel=$tekstListaInformacji['kategorie']; } else if ($globalAtrybutyGrupy['typ']==1) { $menuLabel=$tekstListaInformacji['sklepKategorie']; } } else { $menuLabel=$globalAtrybutyGrupy['nazwaMenuGrup']; } $ilePozycji=listaInfo($baza,$date_emi,$gGrp,$menuLabel,0,false,0,$nr_o,'',$SciezkiGrupList[sizeof($SciezkiGrupList)-1][5],1000,$szablonPomoc); $szablonMenuDodatkowe=str_replace('##KATEGORIE##',$szablonPomoc,$szablonMenuDodatkowe); $ileRazemPozycji=$ilePozycji; } //jezeli jest w trybie sklepu lub baza i nie podano zadnego produktu to niewyswietlaj if ((($globalAtrybutyGrupy['typ']!='1') && ($globalAtrybutyGrupy['typ']<'100')) || (!empty($gInfo))) { if (empty($globalAtrybutyGrupy['nazwaMenuInformacji'])) { if ($globalAtrybutyGrupy['typ']==0) { $menuLabel=$tekstListaInformacji['informacje']; } else if ($globalAtrybutyGrupy['typ']==1) { $menuLabel=$tekstListaInformacji['sklepTowary']; } } else { $menuLabel=$globalAtrybutyGrupy['nazwaMenuInformacji']; } $ilePozycji=listaInfo($baza,$date_emi,$gGrp,$menuLabel,1,false,$globalAtrybutyGrupy['iloscMenuInformacji'],$nr_o,'',$globalAtrybutyGrupy['szablonMenuInformacji'],1000,$szablonPomoc); $szablonMenuDodatkowe=str_replace('##INFORMACJE##',$szablonPomoc,$szablonMenuDodatkowe); $ileRazemPozycji+=$ilePozycji; } //boxy if ($tekstListaInformacji['boxInformacje1GdzieWyswietlac']!='no') { $ilePozycji=listaInfo($baza,$date_emi,$tekstListaInformacji['boxInformacje1listaGrup'],$tekstListaInformacji['boxInformacje1'],$tekstListaInformacji['boxInformacje1czyInfo'],true,$tekstListaInformacji['boxInformacje1limit'],$tekstListaInformacji['boxInformacje1GdzieWyswietlac'],$tekstListaInformacji['boxInformacje1GdzieWyswietlacA-D'],$tekstListaInformacji['boxInformacje1Szablon'],$tekstListaInformacji['boxInformacje1LidIloscZdjec'],$szablonPomoc); $szablonMenuDodatkowe=str_replace('##BOX_INFORMACJE1##',$szablonPomoc,$szablonMenuDodatkowe); } if ($tekstListaInformacji['boxInformacje2GdzieWyswietlac']!='no') { $ilePozycji=listaInfo($baza,$date_emi,$tekstListaInformacji['boxInformacje2listaGrup'],$tekstListaInformacji['boxInformacje2'],$tekstListaInformacji['boxInformacje2czyInfo'],true,$tekstListaInformacji['boxInformacje1limit'],$tekstListaInformacji['boxInformacje2GdzieWyswietlac'],$tekstListaInformacji['boxInformacje2GdzieWyswietlacA-D'],$tekstListaInformacji['boxInformacje2Szablon'],$tekstListaInformacji['boxInformacje2LidIloscZdjec'],$szablonPomoc); $szablonMenuDodatkowe=str_replace('##BOX_INFORMACJE2##',$szablonPomoc,$szablonMenuDodatkowe); } if ($tekstListaInformacji['boxInformacje3GdzieWyswietlac']!='no') { $ilePozycji=listaInfo($baza,$date_emi,$tekstListaInformacji['boxInformacje3listaGrup'],$tekstListaInformacji['boxInformacje3'],$tekstListaInformacji['boxInformacje3czyInfo'],true,$tekstListaInformacji['boxInformacje3limit'],$tekstListaInformacji['boxInformacje3GdzieWyswietlac'],$tekstListaInformacji['boxInformacje3GdzieWyswietlacA-D'],$tekstListaInformacji['boxInformacje3Szablon'],$tekstListaInformacji['boxInformacje3LidIloscZdjec'],$szablonPomoc); $szablonMenuDodatkowe=str_replace('##BOX_INFORMACJE3##',$szablonPomoc,$szablonMenuDodatkowe); } if ($tekstListaInformacji['boxInformacjeWGdzieWyswietlac']!='no') { listaInfo2($tekstListaInformacji['boxInformacjeWCache'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeWlistaGrup'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeWlistaGrupy'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeWlistaGrupyLimit'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeW'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeWlimit'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeWGdzieWyswietlac'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeWGdzieWyswietlacA-D'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeWSzablon'],$szablonPomoc); $szablonMenuDodatkowe=str_replace('##LISTA-INFORMACJIW##',$szablonPomoc,$szablonMenuDodatkowe); } if ($tekstListaInformacji['boxInformacjeTGdzieWyswietlac']!='no') { listaInfo2($tekstListaInformacji['boxInformacjeTCache'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeTlistaGrup'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeTlistaGrupy'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeTlistaGrupyLimit'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeT'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeTlimit'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeTGdzieWyswietlac'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeTGdzieWyswietlacA-D'],$tekstListaInformacji['boxInformacjeTSzablon'],$szablonPomoc); $szablonMenuDodatkowe=str_replace('##LISTA-INFORMACJIT##',$szablonPomoc,$szablonMenuDodatkowe); } //wpisanie $szablonMenuDodatkowe do tresc $szablonTresc=str_replace('##MENU-DODATKOWE##',$szablonMenuDodatkowe,$szablonTresc); $szablonTresc=str_replace('##TRESC-SZEROKOSC##',$szerokoscPolaTresciBezPrawegoMenu,$szablonTresc); } else { $szablonTresc=str_replace('##TRESC-SZEROKOSC##',$szerokoscPolaTresci,$szablonTresc); } //wpisanie tresci do glownego szablonu $szablon=str_replace('##TRESC##',$szablonTresc,$szablon); } else { //tryb print $szablon=str_replace('##TRESC##',showInfoPrint($baza,$date_emi,$gGrp,$gInfo,$gSuperHaslo),$szablon); } } //baner strefa 1 if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) { if (!isset($phpAds_context)) { $phpAds_context = array(); } // function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='') $phpAds_raw = view_local('', 6, 0, 0, '', '', '0', $phpAds_context, 'ISO-8859-2'); } //podmienia pierwsze wystapienie $szablon=preg_replace("/##BANER_STREFA_1##/", $phpAds_raw['html'], $szablon, 1); //baner strefa 2 if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) { if (!isset($phpAds_context)) { $phpAds_context = array(); } // function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='') $phpAds_raw = view_local('', 5, 0, 0, '', '', '0', $phpAds_context, 'ISO-8859-2'); } //podmienia pierwsze wystapienie $szablon=preg_replace("/##BANER_STREFA_2##/", $phpAds_raw['html'], $szablon, 1); //baner button1 if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) { if (!isset($phpAds_context)) { $phpAds_context = array(); } // function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='') $phpAds_raw = view_local('', 1, 0, 0, '', '', '0', $phpAds_context, ''); } //podmienia pierwsze wystapienie $szablon=preg_replace("/##BANER_BUTTON_1##/", $phpAds_raw['html'], $szablon, 1); //baner button2 if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) { if (!isset($phpAds_context)) { $phpAds_context = array(); } // function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='') $phpAds_raw = view_local('', 2, 0, 0, '', '', '0', $phpAds_context, ''); } //podmienia pierwsze wystapienie $szablon=preg_replace("/##BANER_BUTTON_2##/", $phpAds_raw['html'], $szablon, 1); //baner button3 if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) { if (!isset($phpAds_context)) { $phpAds_context = array(); } // function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='') $phpAds_raw = view_local('', 3, 0, 0, '', '', '0', $phpAds_context, ''); } //podmienia pierwsze wystapienie $szablon=preg_replace("/##BANER_BUTTON_3##/", $phpAds_raw['html'], $szablon, 1); //baner button4 if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) { if (!isset($phpAds_context)) { $phpAds_context = array(); } // function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='') $phpAds_raw = view_local('', 4, 0, 0, '', '', '0', $phpAds_context, ''); } //podmienia pierwsze wystapienie $szablon=preg_replace("/##BANER_BUTTON_4##/", $phpAds_raw['html'], $szablon, 1); //pol banera if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) { if (!isset($phpAds_context)) { $phpAds_context = array(); } // function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='') $phpAds_raw = view_local('', 8, 0, 0, '', '', '0', $phpAds_context, ''); } //podmienia pierwsze wystapienie $szablon=preg_replace("/##BANER_POL_BANERA##/", $phpAds_raw['html'], $szablon, 1); //baner skyscraper if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) { if (!isset($phpAds_context)) { $phpAds_context = array(); } // function view_local($what, $zoneid=0, $campaignid=0, $bannerid=0, $target='', $source='', $withtext='', $context='', $charset='') $phpAds_raw = view_local('', 9, 0, 0, '', '', '0', $phpAds_context, ''); } //podmienia pierwsze wystapienie $szablon=preg_replace("/##BANER_SKYSCARPER##/", $phpAds_raw['html'], $szablon, 1); // plywajacy tylko na glownej stronie if (empty($_SERVER["QUERY_STRING"])) { if (@include_once(MAX_PATH . '/www/delivery/alocal.php')) { if (!isset($phpAds_context)) { $phpAds_context = array(); } $phpAds_raw = view_local('', 7, 0, 0, '', '', '0', $phpAds_context, 'ISO-8859-2'); } $szablon=preg_replace("/##BANER_PLYWAJACY##/", $phpAds_raw['html'], $szablon, 1); } $szablon=str_replace('##ID_UNIKALNY##',$nr_o,$szablon); $szablon=str_replace('##TITLE##',$headTitle,$szablon); //wyswietla dane internauty if (($userCzyMozliwoscWyswietlaniaDanych) && ($_SESSION['zalogowano'])) { $szablon=str_replace('##LOGIN_UZYTKOWNIK##',$_SESSION['uzytkownik'],$szablon); $szablon=str_replace('##LOGIN_NAZWISKO##',$_SESSION['Nazwisko'],$szablon); $szablon=str_replace('##LOGIN_IMIE##',$_SESSION['Imie'],$szablon); $szablon=str_replace('##LOGIN_USER_EMAIL##',$_SESSION['UserEmail'],$szablon); } //podmienia zmienne waluty if ($sklep_mod) { $szablon=str_replace('##SKLEP_WALUTA##',$sklepWaluta,$szablon); } //wykasowuje niepotrzebne znaczniki $szablon=clear_templates($szablon); //------------------------------------wyswietlenie----------------------------- echo $szablon; if ($_GET['time']=='wlacz') { $_SESSION['podajTime'] = true; } else if ($_GET['time']=='wylacz') { $_SESSION['podajTime'] = false; } $ftime = gettimeofday(); $time = round(($ftime[sec] + $ftime[usec] / 1000000) - ($stime[sec] + $stime[usec] / 1000000), 5); if ($_SESSION['podajTime']) { /* Ile czasu nam to zajęło...? */ echo "
Strona zostala wygenerowana w $time sekund.
\n"; // echo "
$ala
\n"; } //zapisz do tabeli logow if ($stat_mod) { toLog($time); } mysql_close(); ?>